Antikroppstest

Om du varit symptomfri i minst 3 veckor är du välkommen att genomföra ett antikroppstest hos oss. Vi kan genomföra provtagningen utomhus om du önskar. 

Om testet

Provtagningen utförs med syftet att undersöka om du utvecklat antikroppar för Covid-19, det vill säga genomgått en infektion. Om provtagningen utförs för nära inpå infektionen finns det en risk att kroppen inte hunnit utveckla antikroppar. Därför är det viktigt att du varit symptomfri 3 veckor vid provtagningstillfället. 


Testets genomförande

Testet är av typen IgG (blodprov i armvecket) och tar endast ett par minuter att genomföra. Blodprovet skickas sedan för analys till ett ackrediterat kliniskt laboratorium och är därför mycket tillförlitligt. 


Provsvar

Du erhåller ditt provsvar vanligen inom 3-5 dagar per telefon.  


Pris

Se flik "Priser"

COVID-19

Ska du ut och resa? 

PCR-test med reseintyg

Många länder kräver nu ett reseintyg som styrker att du testat negativt för Covid-19. Vi genomför provtagning för att säkerställa att du är frisk och utfärdar internationella intyg.