Mejselvägen 2 · 444 32 Stenungsund · Tel: 0303-65 780 · info@florakliniken.se

Tel: 0303-65 780 · info@florakliniken.se

Företagshälsovård

Det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag. Genom att ständigt arbeta med att förbättra arbetsmiljön kan man öka effektiviteten och därmed lönsamheten i företaget. Om du saknar egna resurser för att arbeta med dessa frågor kan du anlita utomstående expertis/ företagshälsovård.

Det är bra om du som arbetsgivare kan prioritera dina anställdas hälsa eftersom det har avgörande betydelse för företagets effektivitet och lönsamhet. Att agera tidigt för att förebygga sjukskrivningar och behovet av rehabilitering är bra både rent mänskligt och företagsekonomiskt. Kostnaderna för sjukfrånvaro överstiger oftast sjuklönen.

Vi har ingen anslutningsavgift och kräver inga avtal. Vår målsättning är korta väntetider. Vi är behjälpliga med att skräddarsy just Ditt företags hälsovård. Det innebär att Ditt företag kan köpa precis de tjänster som önskas och behövs. Vi utför sammanställning av hälsoläget på personalen i företag med 10 st anställda eller fler. Vi har alltid en sjuksköterska tillgänglig. Vi är samarbetspartner för de flesta försäkringsbolag.

Ansvarig läkare är Ola Madsen, specialist i allmän medicin, företagshälsovård och dykmedicin. Han är även behörig att utfärda Offshore-intyg.

Nyhet

Arbetsplatsnära stöd: Företag kan söka bidrag från Försäkringskassan för insatser som förebygger och förkortar sjukfall. Du som är arbetsgivare kan få bidrag för inköp av arbetsplatsnära stöd som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete.

Arbetsplatsnära stöd kan behövas vid exempelvis:

  • Upprepad korttidsfrånvaro
  • Signaler om ohälsa
  • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
  • Om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete
  • Om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning

För närmare information om hur man söker bidrag m m se www.forsakringskassan.se/arbetsgivare.

Hälsoundersökningar/Nyanställning

Se information om hälsoundersökningar.

Medicinsk rehabilitering-utredning

Tidig rehabilitering via företagshälsovården är en investering för företag. Vi har samarbete med KBT-terapeut vid behov.

Intyg av alla de slag

Se information över alla intyg.

Prickmottagning

Vi ser över pigmentförändringar.

Alkohol-, drog- och hivtester

Vi utför alkohol-, drog- och hivtester enligt gällande rutiner.

Arbets EKG

Bedömning av arbetskapacitet och hjärtfunktion.

Hjärt och lungräddningskurs

Ring för mer information.

Vaccinationer

denna sida finns en utförlig beskrivning av vaccinationer. Vid tjänsteresor eller utlandsplaceringar för anställda erbjuder vi full service avseende vaccinering, reserådgivning och eventuell läkarundersökning.

Rehabilitering

 

Tidig rehabilitering via företagshälsovården är en investering för företaget.
Samarbete med kognitiv beteendeterapeut. Kontakta oss för mer information.

Företag/privata försäkringar

 

Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolag.
Kontakta oss gärna för information.