Mejselvägen 2 · 444 32 Stenungsund · Tel: 0303-65 780 · info@florakliniken.se

Tel: 0303-65 780 · info@florakliniken.se

Medicinskt ansvarig Dr Ola Madsen Leg. läkare, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård.

Hälsoundersökningar

 

Vi har två olika hälsoundersökningar. Liten och stor. Den mindre hälsokontrollen passar dig som kännder dig frisk och inte har några uttalade medecinska besvär men du vill investera i din hälsa och upptäcka ev riskfaktorer för sjukdom tidigt. Du träffar en sjuksköterska som kontrollerar blodfetter, blodsocker, blodvärde och blodtryck, svar får du genast.

I vår hälsoundersökning "stor" ingår först  ett besök hos vår sjuksköterska. Under besöket sker provtagningar av olika slag. Vi har också ett samtal kring din hälsa. Efter besöket bjuder vi på frukost eller lunch i vår MatSal.
Efter ett par dagar kommer du tillbaka på ett uppföljande besök. Då får du träffa vår läkare. Under läkarbesöket går vi igenom dina provsvar och en läkarundersökning sker.

Vilka prover ingår i stor hälsokontroll

 
Blodprov
 • Hb-blodvärde
 • Glukos - sockervärde
 • Blodfetter: Kolesterol, HDL, LDL, Triglycerider
 • ALAT - leverprov
 • Kreatinin - njurfunktionsprov
 
Övriga kontroller och undersökningar
 • EKG
 • Blodtryck och puls
 • Vikt och längd
 • BMI
 • Body Fat - mäter % av fett av kroppsvikten
 • PEF - lungfunktionsvärde

Fler prover egna önskemål

Du kan själv bestämma om du vill ta fler prover (en s.k. utökad hälsoundersökning). Vi kan bistå med de flesta provtagningar. Tips på vanliga tillägg hittar du till höger.

Vanliga tillägg

 • PSA prov är ett vanligt tillägg för män
 • TSH - ämnesomsättning. Kvinnor väljer ofta att ta prov på sin ämnesomsättning
 • Audiometri - hörselkontroll är ett annat vanligt tillägg
 • Arbets-EKG. Bedöming av arbetskapacitet och hjärtfunktion
 • Spirometri - lungfunktionsundersökning

Privata försäkringar

Priser

Vi samarbetar med de flesta försäkringsbolag.
Kontakta oss gärna för information.

Alkohol- drog- och hivtest

 

Dessa tester utför vi enligt gällande rutiner och önskemål.