Mejselvägen 2 · 444 32 Stenungsund · Tel: 0303-65 780 · info@florakliniken.se

Tel: 0303-65 780 · info@florakliniken.se

Medicinskt ansvarig Dr Ola Madsen Leg. läkare, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård.

 

Hälsoundersökningar

 

I vår hälsoundersökning "bas" ingår först ett besök hos vår sjuksköterska. Under besöket sker provtagningar av olika slag. Vi har också ett samtal kring din hälsa. Efter besöket bjuder vi på frukost eller lunch i vår MatSal.
Efter ett par dagar kommer du tillbaka på ett uppföljande besök. Då får du träffa vår läkare. Under läkarbesöket går vi igenom dina provsvar och en grundläggande läkarundersökning sker.

Vilka prover ingår?

Blodprov

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

 • Hb-blodvärde
 • Glukos - sockervärde
 • Blodfetter: Kolesterol, HDL, LDL, Triglycerider
 • ALAT - leverprov
 • Kreatinin - njurfunktionsprov
Urinprov
 • Nitrit - bakterier
 • LTK - vita blodkroppar
 • EPK - röda blodkroppar
 • Glukos - urinsocker
 • Albumin - äggvita
Övriga kontroller och undersökningar
 • EKG
 • Blodtryck och puls
 • Vikt och längd
 • BMI
 • Body Fat - mäter % av fett av kroppsvikten
 • PEF - lungfunktionsvärde
 • Synundersökning

Fler prover egna önskemål

Du kan själv bestämma i samråd med din arbetsgivare om du vill ta fler prover (en s.k. utökad hälsoundersökning). Vi kan bistå med de flesta provtagningar. Tips på vanliga tillägg hittar du till höger.

Vanliga tillägg

 • PSA prov är ett vanligt tillägg för män
 • TSH - Ämnesomsättning. Kvinnor väljer ofta att ta prov på sin ämnesomsättning
 • Audiometri - hörselkontroll är ett annat vanligt tillägg
 • Arbets-EKG. Bedöming av arbetskapacitet och hjärtfunktion
 • Spirometri - lungfunktionsundersökning
 • Tillägg eller påfyllning vaccinationer

Hälsoundersökning vid nyanställning

Utifrån företagets inriktning.

 

Alkohol- drog- och hivtest

Dessa tester utför vi enligt gällande rutiner och önskemål, med fullständig sekretess.