Mejselvägen 2 · 444 32 Stenungsund · Tel: 0303-65 780 · info@florakliniken.se

Tel: 0303-65 780 · info@florakliniken.se

Företag

Det är viktigt att du som arbetsgivare prioriterar dina anställdas hälsa eftersom det har en avgörande betydelse för företagets effektivitet och lönsamhet. Att agera tidigt för att förebygga sjukskrivningar och behovet av rehabilitering är bra både rent mänskligt och företagsekonomiskt. Kostnaderna för sjukfrånvaro är ofta mycket högre än själva sjuklönen.

Det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag. Genom att arbeta för att förbättra arbetsmiljön ökar man effektiviteten och därmed lönsamheten i företaget.