Företagshälsovård

Att prioritera sina anställdas hälsa kan ha en avgörande betydelse för företagets effektivitet och lönsamhet. Genom att agera tidigt kan man förebygga sjukskrivningar och minska behovet av rehabilitering.  

VI HJÄLPER DITT FÖRETAG

VARFÖR FLORAKLINIKEN?

Florakliniken i Stenungsund...

 • har ingen anslutningsavgift och kräver inga avtal.
 • har som målsättning att erbjuda korta väntetider.
 • är behjälpliga med att skräddarsy hälsovård för ditt företag.
 • utför sammanställning av hälsoläget på personalen i företag med 10 st anställda eller fler.
 • har alltid en sjuksköterska tillgänglig.
 • är samarbetspartner för de flesta försäkringsbolag.

VÅR TJÄNSTER

FÖRETAGSHÄLSA

Hälsoundersökningar

Vi utför hälsoundersökningar för ditt företag.

Läkarintyg

Vi utfärdar alla på marknaden förekommande intyg. 

Vaccinationer

Resemedicinsk rådgivning och vaccinationer vid utlandsresa.

Hjärt och lungräddning

Vi håller HRL-utbildningar. Kontakta oss för information och bokning.

Rehabilitering

Rehabilitering för anställda via företagshälsovården. Samarbete med kognitiv beteendeterapeut.

Drog och HIV-test

Dessa tester utför vi enligt gällande rutiner och önskemål med fullständig sekretess.

Arbets-EKG

Bedömning av arbetskapacitet och hjärtfunktion. 

Vi skräddarsyr vårdpaket efter era behov. Pris på enskilda tjänster återfinns i vår prislista. Välkommen att kontakta oss för att begära offert på mer omfattande vårdpaket. 

NYHET
Arbetsplatsnära stöd

Företag kan söka bidrag från Försäkringskassan för insatser som förebygger och förkortar sjukfall. Du som är arbetsgivare kan få bidrag för inköp av arbetsplatsnära stöd som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete.


Arbetsplatsnära stöd kan behövas vid exempelvis:

 • Upprepad korttidsfrånvaro
 • Signaler om ohälsa
 • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
 • Om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete
 • Om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning


För närmare information om hur man söker bidrag m.m, se forsakringskassan.se/arbetsgivare.