Hälsoundersökning

Vi erbjuder två hälsoundersökningar - liten och stor. Du har även möjlighet att komplettera din undersökning med fler prover. Vi kan bistå med de flesta provtagningar. 


Vi gör hälsoundersökningar på måndagar och onsdagar på förmiddagen. 


Vid företagsbesök tillkommer moms.

Hälsoundersökning Liten - 1.500 kr

Den mindre hälsokontrollen passar dig som känner dig frisk och inte har några uttalade medicinska besvär men du vill investera i din hälsa och upptäcka eventuella riskfaktorer för sjukdom tidigt. Du träffar en sjuksköterska som kontrollerar blodfetter, blodsocker, blodvärde och blodtryck. Du ska vara fastande.


Prover och kontroller som ingår: 

 • Hb blodvärde
 • Glukos - blodsockervärde
 • Blodfetter - Kolesterol, HDL, LDL, Triglycerider
 • Blodtryck och puls


Hälsoundersökning Stor - 2.900 kr

I vår hälsoundersökning "stor" ingår först ett besök hos vår sjuksköterska.

Under besöket samtalar vi om din hälsa utifrån en hälsoenkät som du fyller i och utför provtagningar av olika slag. Urinprov samt blodprov.

Sköterskan kontaktar dig med dina provsvar och önskar du ha ett uppföljande samtal om dina provsvar bokar vi in dig till vår läkare.  Du ska vara fastande vid besöket. 


Blodprover som ingår: 

 • Hb-blodvärde
 • Glukos - blodsockervärde
 • Blodfetter
  • Kolesterol
  • HDL
  • LDL
  • Triglycerider
 • ALAT -leverprov
 • Kreatinin-njurfunktionsprov


Urinprov som ingår:

 • Nitrit - bakterier
 • LPK - vita blodkroppar
 • EPK - röda blodkroppar
 • Glukos - urinsocker
 • Albumin - äggvita

Övriga kontroller och undersökningar som ingår:

 • EKG
 • Blodtryck och puls
 • Vikt och längd
 • BMI, Body Fat - mäter % av fett av kroppsvikten
 • PEF - lungfunktionsvärde
 • Synundersökning

  Möjliga tillägg

  Du kan själv bestämma om du vill ta fler prover (en s.k. utökad hälsoundersökning). Vi kan bistå med de flesta provtagningar. Tips på vanliga tillägg är följande: 


  • PSA prov (blodprov, vanligt för män)
  • TSH - ämnesomsättning (blodprov, vanligt för kvinnor)
  • Audiometri - hörselkontroll
  • Spirometri - lungfunktionsundersökning
  • Vaccin (tex TBE, Bältros, Stelkramp)
  unsplash