Hälsoundersökning

Vi erbjuder två hälsoundersökningar - liten och stor. Du har även möjlighet att komplettera din undersökning med fler prover (en s.k. utökad hälsoundersökning). Vi kan bistå med de flesta provtagningar. 

Hälsoundersökning Liten - 1 200 kr

Den mindre hälsokontrollen passar dig som känner dig frisk och inte har några uttalade medicinska besvär men du vill investera i din hälsa och upptäcka ev riskfaktorer för sjukdom tidigt. Du träffar en sjuksköterska som kontrollerar blodfetter, blodsocker, blodvärde och blodtryck, svar får du genast.


Prover och kontroller som ingår: 

 • Hb blodvärde
 • Glukos - blodsockervärde
 • Blodfetter - Kolesterol, HDL, LDL, Triglycerider
 • Blodtryck och puls

DR. OLA MADSEN

Medicinskt ansvarig läkare. Specialist i allmänmedicin och företagshälsovård.

Hälsoundersökning Stor - 2 600 kr

I vår hälsoundersökning "stor" ingår först ett besök hos vår sjuksköterska. Under besöket samtalar vi om din hälsa och utför provtagningar av olika slag. Efter besöket ingår frukost eller lunch i MatSalen. Efter ett par dagar är du välkommen tillbaka på en uppföljande läkarundersökning då vi går igenom dina provsvar.


Blodprover som ingår: 

 • Hb-blodvärde
 • SR-infektionsprov
 • Glukos - blodsockervärde
 • Blodfetter
  • Kolesterol
  • HDL
  • LDL
  • Triglycerider
 • ALAT -leverprov
 • Kreatinin-njurfunktionsprov


Urinprov som ingår:

 • Nitrit - bakterier
 • LPK - vita blodkroppar
 • EPK - röda blodkroppar
 • Glukos - urinsocker
 • Albumin - äggvita

Övriga kontroller och undersökningar:

 • EKG
 • Blodtryck och puls
 • Vikt och längd, BMI
 • BMI, Body Fat - mäter % av fett av kroppsvikten
 • PEF - lungfunktionsvärde
 • Synundersökning

  Möjliga tillägg

  Du kan själv bestämma om du vill ta fler prover (en s.k. utökad hälsoundersökning). Vi kan bistå med de flesta provtagningar. Tips på vanliga tillägg är följande: 


  • PSA prov (vanligt för män)
  • TSH - ämnesomsättning (vanligt för kvinnor)
  • Audiometri - hörselkontroll
  • Arbets-EKG - Bedöming av arbetskapacitet och hjärtfunktion
  • Spirometri - lungfunktionsundersökning